LINE STICKERS CONTEST 2022

1

ประกวดวาดสติกเกอร์

2

แข่งขันขายสติกเกอร์

3

กิจกรรมแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ประเทศญี่ปุ่น ฟรี!

วิธีเข้าร่วมการแข่งขัน

ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องออกแบบสติกเกอร์อันแฝงไว้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และความแปลกใหม่ ภายใต้หัวข้อ “สติกเกอร์ต้องมี (Must Have Stickers)” จำนวน 3 แอคชั่น พร้อมคำบรรยายถึงแนวคิดของผลงาน

สติกเกอร์ประเภทภาพนิ่ง (Static Stickers)

รูปแบบไฟล์ (Format): .png (PNG)

ขนาด: กว้าง 370 พิกเซล × สูง 320 พิกเซล

 

สติกเกอร์ประเภทภาพเคลื่อนไหว (Animated Stickers)

รูปแบบไฟล์ (Format): .png (APNG)

ขนาด: กว้าง 320 พิกเซล × สูง 270 พิกเซล ต่อเฟรม

ระยะเวลาเคลื่อนไหว: (1-4 วินาที) ไม่เกิน 4 วินาทีต่อสติกเกอร์ 1 ตัว

ขนาดสูงสุดของแต่ละไฟล์ไม่เกิน 300 KB หลังเปลี่ยนเป็น APNG


เกณฑ์การตัดสินผลงาน

การประกวดออกแบบสติกเกอร์กับ LINE STICKERS CONTEST 2022

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้แล้ววันนี้ อย่าลืมส่งผลงานเข้ามากันเยอะๆ น้า ~